Thông báo

(V/v đưa giáo trình lên mạng)

Khẳng định việc đưa bài giảng lên mạng là nhiệm vụ của Giảng viên, vì trường đã tổ chức các lớp tập huấn biên soạn bài giảng và đưa vào hệ thống trang web của khoa, nhưng do nhiều giảng viên không thể tham gia nên quản trị trang web của khoa, của Trường có trách nhiệm hỗ trợ giảng viên bước đầu tạo bài giảng và đưa giáo trình lên mạng theo các bước cơ bản sau:

 • Bắt đầu khóa học có phần mô tả , mục tiêu, yêu cầu và tài liệu tham khảo. Mục đích giới thiệu môn học, những điều cần biết khi tham gia môn học của học viên.
 • Nếu giáo trình gồm nhiều chương (hoặc nhiều phần) hãy chia nhỏ theo từng chương (hoặc phần), không để nguyên giáo trình.sau đó đưa lên theo chủ đề hoặc theo tuần. đây là bước đầu tiên để bảo vệ bài giảng, giáo trình của giảng viên, giúp cho việc sao chép khó khăn nên:
  • Nếu là file Word, chuyển PDF (có dấu bản quyền là tên tác giả). v iệc này giúp cho học viên có thể in tài liệu có tên tác giả nhưng khó khăn trong sao chép qua các chương trình soạn thảo văn bản khác
  • Nếu là file PowerPoint, chuyển Flash. File bài giảng bằng PowerPoint của giảng viên nên có tên của giảng viên, khi chuyển sang Flash vẫn giữ hầu hết các hoạt động của file gốc và rất khó sao chép
 • Các chương trình chuyển đổi trên đều có trong khóa học Phần mềm hỗ trợ biên soạn bài giảng của Phòng Giáo trình hoặc giảng viên có thể liên hệ trực tiếp quản trị trang web của khoa nhờ hướng dẫn và chép phần mềm chuyển đổi.
 • Trong mỗi chương (hoặc phần), nên có mục tiêu yêu cầu, câu hỏi hoặc bài tập của từng chương (hoặc phần) . mục đích làm bài giảng, giáo trình thêm rõ ràng, sinh động khi đưa lên mạng , việc nộp bài tập qua mạng sẽ giúp cho giảng viên quản lý và chấm điểm bài tập dễ dàng hơn tránh được virut khi nộp qua USB phần này sẽ có hướng dẫn rõ ràng tại trang Giáo trình.
 • Có đường liên kết tới các trang Web liên quan tới môn học. để định hướng cho học viên có thêm tài liệu tham khảo tại các trang web khác một cách nhanh chóng, hình thành thói quen tìm tài liệu và học hỏi qua mạng.
 • Trong mỗi môn học, tùy thuộc vào giảng viên có thể có thêm hình ảnh minh họa, phim tài liệu, lời dặn dò, số tín chỉ…sao cho môn học được bắt mắt, riêng Diễn đàn thảo luận nên có và sẽ là một trong những chỉ tiêu chấm điểm thi đua.
 • Giảng viên có yêu cầu khác như cắt, chuyển âm thanh, phim, sửa hình ảnh, tạo bài giảng bắng PowerPoint có thu âm, tạo các bài giảng trực tuyến, tạo những đoạn Flash … có thể liên hệ trực tiếp Phòng Giáo trình, đây là phần BGH Trường rất quan tâm và sẽ tạo mọi điều kiện cần thiết hỗ trợ.
 • Mọi thắc mắc, tham khảo trên trang web phòng giáo trình (www.ued.edu.vn/phonggiaotrinh ) hoặc liên hệ ĐT 0919503962 để được tư vấn thêm.
Last modified: Sunday, 19 September 2010, 05:32 AM