Printer-friendly version

  • Phần này chỉ tra cứu theo bảng điểm khi các bạn thi hết học kỳ, không tra theo tên sinh viên.
  • Để tra cứu theo lớp, các bạn vào tab Duyệt theo DANH MỤC, tại menu xổ xuống " Tất cả các loại"chọn lớp cần tra.
  • Hoặc các bạn có thể tra theo tên học phần, tra theo tên giảng viên, tra theo tên lớp, tra theo học kỳ...
Bạn nhập từ cần tra tại ô Search và click Search để tìm kiếm.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Next)
  ALL

H

09cvh3.pdf
:
HKI/2011-2012_09CVH3
08CVH1._Han_van_co_so.pdf
:

Điểm thi học kỳ I năm học 2010-2011

08CVH2.Han_van_co_so.pdf
:

Điểm thi HK I năm học 2010-2011

09cvh2.pdf
:
HKI/2011-2012_09CVH2
09cvh2.pdf
:
HKI/2011-2012_09CVH2