Lịch sử kiến trúc Việt Nam
(LSKT)

Truyền thụ cho sinh viên ngành Văn hóa học các kiến thức cơ bản về Lịch sử kiến trúc Việt Nam trong sự so sánh với kiến trúc của các nước trong khu vực và những kỹ năng cơ bản trong việc đọc và hiểu các bản vẽ công trình kiến trúc.

- Phương pháp đọc bản vẽ kiến trúc: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết cấu tạo, các chi tiết trang trí

- Lịch sử kiến trúc Phương Đông: kiến trúc Trung Quốc, Nhật Bản

- Lịch sử kiến trúc Việt Nam: Hoàn cảnh xuất hiện và quá trình phát triển nền kiến trúc Việt Nam; các loại hình kiến trúc cổ và dân gian Việt Nam; vật liệu và phương thức xây dựng kiến trúc cổ truyền Việt Nam; kiến trúc Việt Nam qua các thời kỳ và các công trình tiêu biểu.