Tóm tắt mục đích yêu cầu

 • Giảng viên: VŨ THƯỜNG LINH
 • Trang bị cho sinh viên lí thuyết bước đầu về mĩ học, về những quan niệm thẩm mĩ; từ đó người học có những hiểu biết và cảm nhận về cái đẹp nói chung, và đặc biệt là khám phá sâu sắc hơn cái đẹp trong nghệ thuật.
 • I. Tên học phần :Tự sự học

  II. Số tín chỉ : 2 TC ( 30 tiết )

  III. Trình độ :Sinh viên đại học năm thứ tư

  IV. Phânbố thời gian:

  - Lên lớp :20 tiết

  - Thực hành :10 tiết

  V. Điều kiện tiên quyết:Không

  VI. Mục tiêu của học phần:

  VI.1. Về kiến thức:

  - Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của Tự sự học đối với việc nghiên cứu văn học.

  - Sinh viên nắm được hệ thống kiến thức cơ bản về lý thuyết Tự sự học: đối tượng và phạm vi nghiên cứu của phân môn Tự sự học, hệ thống khái niệm liên quan đến cấu trúc truyện kể, đặc điểm cơ bản của Tự sự học kinh điển và Tự sự học hậu kinh điển, xu hướng vận động của Tự sự học trên thế giới và ở Việt Nam...

  VI.2. Về kĩ năng:

  - Sinh viên vận dụng được lý thuyết Tự sự học vào phân tích cấu trúc truyện kể.

  - Sinh viên vận dụng hệ thống khái niệm cơ bản của Tự sự học để khảo sát các kỹ thuật trần thuật của tác phẩm văn học.


 • - Giúp sinh viên hiểu về nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến, ưu khuyết điểm của chữ Nôm; cách đọc chữ Nôm.

  - Giúp sinh viên làm quen với việc tiếp cận và minh giải các văn bản Nôm của Việt Nam (theo loại thể) qua nguyên tác chữ Nôm.


 • - Giúp sinh viên làm quen với việc tiếp cận và minh giải các văn bản cổ Việt Nam và Trung Hoa (theo loại thể) qua nguyên tác chữ Hán.

  - Trang bị cho sinh viên một số kiến thức ngữ pháp tiếng Hán cổ đại.

 • - Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức sơ giản, cần thiết về lịch sử hình thành và phát triển của nền âm nhạc Việt Nam.

  - Bồi dưỡng khả năng tự học, tự nghiên cứu về âm nhạc của sinh viên.

  Học phần này bao gồm các nội dung:

  - Một số khái niệm về âm nhạc.

  - Sơ lược các giai đoạn hình thành và phát triển của âm nhạc Việt Nam

  - Sự ra đời của các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam và các nhạc khí dân tộc, sự hình thành và phát triển của nền âm nhạc mới Việt Nam,

  - Giới thiệu một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu qua các thời kì.

 • - Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về mỹ thuật Việt Nam: quá trình hình thành và phát triển của nền mỹ thuật dân tộc; những đặc điểm cơ bản, những thành tựu tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam…

  - Giúp sinh viên có một số kiến thức khái quát về lịch sử mỹ thuật Việt Nam, sinh viên cảm thụ, hiểu và phân tích được những nét hay, nét đẹp của một số tác phẩm mỹ thuật Việt Nam tiêu biểu. Đồng thời khẳng định những đặc điểm của một nền mỹ thuật dân tộc. Nền mỹ thuật đó có chịu ảnh hưởng của một số nền văn hóa xung quanh ở một vài nội dung và trong những thời kỳ nhất định, nhưng phong cách sáng tạo hoàn toàn mang đặc điểm, tinh thần, tư tưởng và quan niệm tạo hình của người Việt Nam.

  Nội dung học phần :

  - Quá trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam qua các thời đại

  - Mỹ thuật Việt Nam thời nguyên thủy và thời đại dựng nước

  - Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ phong kiến dân tộc độc lập

  - Mỹ thuật Việt Nam từ 1885 đến 1945

  - Mỹ thuật Việt Nam từ 1945 đến nay

  - Giới thiệu tranh dân gian Việt Nam


 • - Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về những thành tựu văn minh mà loài người đã đạt được trong quá trình lịch sử của mình.

  - Giúp sinh viên nắm vững sự xuất hiện, quá trình phát triển của văn minh là tuân theo những quy luật khách quan của lịch sử. Qua đó, sinh viên rút ra nhận thức: mỗi khu vực địa lý, mỗi dân tộc, vào từng thời gian lịch sử thuận lợi, đều có thể đóng góp cho nhân loại những di sản quý báu, và các dân tộc khác đều có thể kế thừa. Điều đó sẽ làm cho văn minh nhân loại đạt đến trình độ cao hơn, rực rỡ hơn.

 • Truyền thụ cho sinh viên ngành Văn hóa học các kiến thức cơ bản về Lịch sử kiến trúc Việt Nam trong sự so sánh với kiến trúc của các nước trong khu vực và những kỹ năng cơ bản trong việc đọc và hiểu các bản vẽ công trình kiến trúc.

  - Phương pháp đọc bản vẽ kiến trúc: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết cấu tạo, các chi tiết trang trí

  - Lịch sử kiến trúc Phương Đông: kiến trúc Trung Quốc, Nhật Bản

  - Lịch sử kiến trúc Việt Nam: Hoàn cảnh xuất hiện và quá trình phát triển nền kiến trúc Việt Nam; các loại hình kiến trúc cổ và dân gian Việt Nam; vật liệu và phương thức xây dựng kiến trúc cổ truyền Việt Nam; kiến trúc Việt Nam qua các thời kỳ và các công trình tiêu biểu.

 • TS. Lê Đức Luận
 • - Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự tiếp xúc văn hoá Đông - Tây ở Việt Nam; Sự thay đổi, cấu trúc lại nền văn hoá Việt Nam - kết quả của sự tiếp xúc văn hoá đó.

  - Về kỹ năng: Biết phân tích, đánh giá sự thay đổi diện mạo của văn hoá Việt Nam trên các phương diện thông qua tiếp xúc văn hoá Đông - Tây thời cận đại.


 • Học phần giúp sinh viên một số hiểu biết về người sáng tác cũng như quá trình sáng tác của họ ; những tri thức căn bản về lý thuyết tiếp nhận văn học được thừa nhận trong thời đại ngày nay ; từ đó giúp họ tự mình có thể tiếp nhận được những tác phẩm văn học cụ thể.

 • - Về kiến thức: trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng và tôn giáo; mối quan hệ giữa văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể trong không gian tín ngưỡng và tôn giáo ở nước ta.

  - Về kỹ năng: Nhận diện và nghiên cứu các tín ngưỡng và tôn giáo dưới góc nhìn văn hoá và văn hoá tín ngưỡng; khả năng phân biệt giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín, hủ tục.


 • Mục tiêu của học phần :

  a. Cung cấp những kiến thức cơ bản về văn học Nga, chủ yếu trong hai thế kỷ XIX và XX, về các phương diện như: đặc điểm, các vấn đề, các môtip nhân vật, các khuynh hướng, các phong cách sáng tác, các thể loại văn học.

  b. Giới thiệu những tài năng bậc thầy trong văn học Nga có tầm ảnh hưởng thế giới và những tác phẩm tiêu biểu của họ.

  c. Giúp sinh viên có kỹ năng tiếp cận những vấn đề, những hiện tượng văn học thế giới.


 • Mục tiêu của học phần:

  - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về văn học Pháp.

  - Cung cấp những phương pháp và khả năng cần thiết để sinh viên có thể nghiên cứu và giảng dạy tốt bộ phận văn học này.


 • Cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm tiến trình văn học Trung Quốc từ Tiên Tần đến đương đại trên các phương diện đặc trưng thể loại, các môtip nhân vật, cá tính sáng tạo của những tác gia tiêu biểu; đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng tiếp cận những hiện tượng văn học nước ngoài từ góc độ văn hoá học.

  Học phần gồm 7 chương, tương ứng với các thời kỳ trong tiến trình lịch sử văn học Trung Quốc. Trong mỗi chương, có bài khái quát về bối cảnh lịch sử xã hội và tình hinh văn học. Sau bài khái quát là các bài đi sâu vào tìm hiểu các tác gia và tác phẩm tiêu biểu cho từng thời kỳ.

  Trong phần thực hành, có một số vấn đề được chọn từ các chương để thảo luận nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho sinh viên.


 • - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống về Xã hội học.

  - Từ đó giúp sinh viên biết vận dụng những kiến thức lí luận về Xã hội học để nhận thức các vấn đề xã hội nảy sinh trong hoạt động thực tiễn, trong hoạt động chuyên môn.

  Học phần được xây dựng với các nội dung cơ bản sau:

  + Phần 1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức lí luận cơ bản vể Xã hội học đại cương, bao gồm:

  - Lịch sử hình thành và phát triển của Xã hội học.

  - Đối tượng nghiên cứu, chức năng của Xã hội học.

  + Phần 2: Giới thiệu một số chuyên ngành Xã hội học (Xã hội học chuyên biệt )

  - Cung cấp cho sinh viên một số khái niệm cơ bản nhất làm công cụ để học tập, nghiên cứu Xã hội học chuyên biệt.

  - Giới thiệu một số chuyên ngành Xã hội học :

  Xã hội học cơ cấu xã hội.

  Kinh tế xã hội học.

  Xã hội học về Đô thị & Nông thôn.

  Xã hội học về Thanh niên.

  Xã hội học về Giáo dục & Đào tạo...

  + Phần 3 : Giới thiệu Phương pháp nghiên cứu Xã hội học và hướng dẫn sinh viên thực hành các thao tác nghiên cứu Xã hội học chuyên biệt.


 • Học phần trình bày về đối tượng của Mỹ học và các chặng đường của nó trong lịch sử Mỹ học. Trên cơ sở này đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực của đời sống thẩm mỹ để cuối cùng tự rút ra bài học về giáo dục thẩm mỹ cho con người.

  Mục tiêu của học phần :

  - Về kiến thức : Trang bị những kiến thức bước đầu về Mỹ học để sinh viên có điều kiện tiếp cận cái đẹp trong tự nhiên , trong quan hệ xã hội và nghệ thuật

  - Về kỹ năng : Từng bước hình thành năng lực hoạt động thẩm mỹ ( thụ hưởng, sáng tạo, đánh giá các giá trị thẩm mỹ ).

 • Cung cấp cho sinh viên những lí thuyết cơ bản nhất về địa danh học với tư cách là một chuyên ngành của Danh học. Đồng thời chương trình cũng hướng đến những đặc điểm của địa danh Việt Nam từ góc nhìn ngôn ngữ học và quá trình vận động lịch sử của nó. Trên cơ sở đó giúp người học có cái nhìn tổng quát sâu rộng về các loại địa danh Việt Nam và có thể vận dụng chúng vào hoạt động nghề nghiệp của họ sau này.