Khoa Tin học được thành lập tháng 2 năm 2004 trên cơ sở tách khoa Toán - Tin thành 2 khoa Tin học và khoa Toán.
Đào tạo:
Khoa đào tạo các ngành đại học:
- Cử nhân Công nghệ thông tin
- Cử nhân Sư phạm Tin học
- Cử nhân Toán-Tin với quy mô đào tạo hằng năm trên 1000 sinh viên hệ chính quy và vừa học vừa làm.
Đội ngũ cán bộ:
Lực lượng giảng viên, cán bộ của Khoa gồm 18 người, trong đó có 2 Phó Giáo sư, 1 Tiến sĩ khoa học, 1 Tiến sĩ, 2 Giảng viên chính, 2 Nghiên cứu sinh, 8 Thạc sĩ.
Cơ sở vật chất:
Khoa được trang bị 3 phòng thực hành tin học 2 phòng thực hành chuyên ngành, 1 phòng thí nghiệm CNPM với trên 300 máy tính.
Nghiên cứu khoa học:
Khoa chủ trì nhiều đề tài NCKH cấp Bộ và cấp cơ sở với các hướng nghiên cứu sau: Giáo dục điện tử (E-Learning). Các thuật toán tối ưu đồ thị và mạng (Graph and Network Optimization Algorithms). Cơ sở dữ liệu (Database). Hệ phân tán (Distributed Systems)
Hợp tác đào tạo và nghiên cứu ứng dụng:
Khoa quan hệ mật thiết với hội Tin học Đà Nẵng, hội Tin học Việt Nam các đơn vị doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn trong việc đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin.
Khoa liên kết với các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm giáo dục thường xuyên ở Đà Nẵng, Phú Yên, Bến Tre, Hà Tĩnh, Quảng Nam…đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các địa phương.
Sửa lần cuối: Monday, 19 September 2011, 09:04 AM