Hình của Admin Khoa Tin
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA
của Admin Khoa Tin - Thursday, 3 October 2013, 12:09 PM
 
Để kỷ niệm 10 năm thành lập, Khoa sẽ tiến hành các hoạt động trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2013 đến cuối tháng 4/2014. Mời các sinh viên - cựu sinh viên và các tổ chức - doanh nghiệp CNTT tham gia.
Thời gian dự kiến tổ chức:
Văn nghệ: 15/11/2013 - Liên hệ Cô Tâm
Thể thao (bóng chuyền): tháng 12/2013 - Liên hệ Thầy Cang
Video clip: trình bày các họat động của Khoa từ khi thành lập đến nay: 15/11/2013 - Liên hệ Thầy Chung.
Hội thảo khoa học về Hệ thống thông tin: tháng 4/2014 - Liên hệ thầy Tuấn.

Thời gian đăng ký tham dự:
Hạn cuối: trước 1 tháng kể từ ngày dự kiến tổ chức. Riêng các hoạt động phục vụ NCKH - Hội thảo KH sẽ có quy định riêng.