TênDescriptionEntriesPending
Biểu mẫu, giấy tờ cán bộ

Các biểu mẫu, giấy tờ cho cán bộ, giảng viên

0-
Công văn, giấy tờ, kế hoạch

Công văn, giấy tờ của giảng viên Khoa Tin học

2-
Danh sách SV các lớp

Danh sách SV các lớp khoa Tin học, trường Đại Học Sư Phạm

0-
Thời khóa biểu/Lịch thi

Thời khóa biểu, lịch thi Khoa Tin Học, Trường Đại Học Sư Phạm

0-
Điểm thi

Điểm thi của sinh viên khoa Tin học, trường Đại Học Sư Phạm

2-
Biểu mẫu giấy tờ sinh viên

Các biểu mẫu giấy tờ dành cho sinh viên khoa Tin học

14-