cothuy

Q.Trưởng khoa

Th.S. GVC Mã Thanh Thủy

tt

PhóTrưởng khoa

Th.S. GVC Phan Minh Trung

Các tổ chuyên môn

Tổ xã hội và phương pháp dạy học

Tổ giáo dục thẩm mĩ và phát triển ngôn ngữ

Tổ tự nhiên và phương pháp dạy học

Tổ giáo dục thể chất và phát triển trí tuệ

ThS. Nguyễn Thị Thuý Nga ThS. Lê Thị Tấn ThS. Nguyễn Nam Hải ThS. Phan Minh Trung
ThS. Nguyễn Thị Yến CN. Đặng Thị Thu Cúc ThS. Mã Thanh Thuỷ ThS. Vũ Đình Ngàn
CN. Đàm Văn Thọ CN. Phạm Thị Thuý Xuân ThS. Lê Tử Tín ThS. Phan Thị Nga
ThS. Trần Thị Kim Cúc ThS. Nguyễn Thị Châu ThS. Phan Minh Trung ThS. Đinh Thị Thu Hằng
ThS. Võ Thị Bảy ThS. Tôn Nữ Diệu Hằng ThS.Nguyễn Phan Lâm Quyên ThS. Trần Hồ Uyên
ThS. Lê Sao Mai ThS. Nguyễn Thị Diệu Hà CN. Huỳnh Thị Thanh CN. Mai Thị Cẩm Nhung
ThS. Lê Thị Giang CN. Lê Thị Anh Kiều
CN. Nguyễn Thị Triều Tiên
      CN. Nguyễn Thị Tùng
      NCS. Đinh Thị Đoan Hương
       

Last modified: Wednesday, 6 March 2013, 04:53 PM