CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non có trình độ Trung học, Cao đẳng, Đại học. Cụ thể:

 * Hệ chính quy : Đào tạo giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non có trình độ đại học hệ 4 năm với số lượng sinh viên chính quy hàng năm gần 800 sinh viên (16 lớp toàn khóa)

 * Hệ vừa làm vừa học: Đào tạo nâng chuẩn gồm các hệ sau:

 - Hệ trung cấp 12+2 Mầm non

 - Hệ Cao đẳng Tiểu học, Cao đẳng Mầm non

 - Hệ Đại học Tiểu học, Đại học Mầm non

Tổng cộng gần 4000 học viên

2. Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực dạy học ở bậc Tiểu học và Mầm non

Last modified: Wednesday, 31 October 2012, 08:03 PM