Printer-friendly version
Công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên khoa


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

N

:
Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non. Đề tài cấp trường.
Tác giả: Th.S Lê Thị Tấn. Năm 2004.


:
Nghệ thuật trào phúng trong tiểu thuyết "Số đỏ" và "Trúng số độc đắc" của Vũ Trọng Phụng - Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng
Tác giả Th.S GVC: Lê Thị Tấn.