ÂM NHẠC
(AN1)

 

- Giúp sinh viên hiểu biết có hệ thống một số nhân tố quan trọng và mối tương quan của chúng trong âm nhạc. Nó vừa là những nhân tố riêng biệt vừa là những nhân tố liên quan.

 

- Giúp cho SV có những kiến thức cơ bản về lí thuyết âm nhạc để sau này nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực khác cũng như giúp họ học được học phần đàn và ca hát sau này.

 

 - Hình thành khả năng vận dụng những hiểu biết trên vào hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ ở trường mầm non.