PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN TIỂU HỌC 3
(THGT)


Mục tiêu của học phần :

 - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giải toán ở tiểu học.

 - Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng vận dụng các phương pháp giải toán thường dùng ở tiểu học.

 - Luyện cho sinh viên kĩ năng thiết kế đề toán theo địa chỉ cho trước.