LÍ THUYẾT HỘI THOẠI
(LTHT)

 

Cung cấp cho học viên những kiến thức khoa học cơ bản về lí thuyết hội thoại. Giúp học viên mô tả, lí giải được những vấn đề cơ bản về lí thuyết hội thoại; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt ở Tiểu học.

Giúp học viên giao tiếp đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng.