TIẾNG VIỆT 3
(TV3)

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản về lí thuyết hội thoại. Giúp sinh viên mô tả, lí giải được những vấn đề cơ bản về lí thuyết hội thoại; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt ở Tiểu học.