Bao gồm các môn học cơ sở, cơ bản và các môn phương pháp cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về việc dạy học ở tiểu học.

Page:  1  2  ()
Courses 
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN TIÊU HỌCInformation
TOÁN HỌC 4Information
TỪ HÁN VIỆT
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌCInformation
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN TIỂU HỌC 3Information
NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁNInformation
THỦ CÔNG - KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TCKTInformation
TIẾNG VIỆT THỰC HÀNHInformation
NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNGInformation
LÍ THUYẾT HỘI THOẠIInformation
TIẾNG VIỆT 2Information
VĂN HỌCInformation
MỸ THUẬT 1Information
MỸ THUẬT 2Information
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở TIỂU HỌCInformation
RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊNInformation
TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
TIẾNG VIỆT 1Information
TIẾNG VIỆT 3Information
TOÁN HỌC 1Information