Tạo các mục trong Bảng chú giải thuật ngữ

· Đăng nhập vào hệ thống

· Click vào tên bảng chú giải thuật ngữ

· Click “Thêm một mục mới” ( H3)

· Gõ tên mục vào ô Khái niệm và nội dung được soạn thảo tại cửa sổ Định nghĩa ( H.4)

· Chọn danh mục (nếu có)

· Để việc tìm kiếm thêm thuận tiện và dễ dàng hơn, bạn nên thêm từ khoá tìm kiếm.

· Có thể gởi kèm file tại mục file đính kèm

· Click SAVE CHANGES ( H.5)

Last modified: Tuesday, 16 March 2010, 08:32 PM