Printer-friendly version
Chương trình đào tạo cao học ngành Quản lý giáo dục


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

:


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT THEO HỌC

CHẾ TÍN CHỈ ĐÀO TẠO
THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH

QUẢN LÝ GIÁO DỤC

MÃ SỐ: 60.14.05

ĐÀ NẴNG – 2009

(Biên soạn lần thứ ba – có sửa chữa, bổ sung)


PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo những nhà khoa học, cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức phục vụ sự nghiệp giáo dục của đất nước, có đủ năng lực chuyên môn ở trình độ thạc sĩ để nghiên cứu khoa học, giảng dạy chuyên ngành quản lý giáo dục và làm tốt công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Người tốt nghiệp thạc sĩ quản lý giáo dục có thể đảm nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu viên chính, giảng viên chính cũng như các nhiệm vụ khác trong hoạt động giáo dục, hay tiếp tục học tập ở cấp học cao hơn.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Người có bằng Cử nhân quản lý giáo dục.

Phạm vi đào tạo cũng được mở rộng đối với các kỹ sư hoặc cử nhân thuộc các chuyên ngành khác đang làm công tác quản lý giáo dục sau khi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện chuyển đổi.

III. TUYỂN SINH

Tuyển sinh theo kế hoạch và chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT.

Các môn thi tuyển:

· Môn cơ bản: Logic học

· Môn cơ sở: Giáo dục học

· Môn ngoại ngữ: theo yêu cầu chung của Bộ GD&ĐT

IV. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Hoàn thành các môn học thuộc chương trình đào tạo với điểm môn học từ 5 điểm trở lên; bảo vệ thành công Luận văn tốt nghiệp.

TOÀN VĂN tải về tại đây


D

:


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO THẠC SĨ

NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TT

HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

XU THẾ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Đặng Quốc Bảo

Lê Quang Sơn

PGS. TS

PGS. TS


2

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

Huỳnh Thị Thu Hằng

Vũ Trọng Rỹ

TS

PGSTS


3

QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC VÀ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC

Hà Nhật Thăng

Huỳnh Thị Thu Hằng

PGSTS

TS


4

QUẢN LÝ TỔ CHỨC

Đặng Quốc Bảo

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Lê Quang Sơn

PGSTS

PGSTS

PGSTS


5

QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

Đặng Xuân Hải

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Lê Quang Sơn

PGSTS

PGSTS

PGSTS


6

TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

Lê Quang Sơn

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

PGSTS

PGSTS


7

TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC

Lê Thế Giới

Phạm Quang Sáng

PGSTS

PGSTS


8

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Lê Văn Sơn

Ngô Quang Sơn

Vũ Đình Chuẩn

PGSTS

TS

TS


9

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Nguyễn Đức Chính

Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

GS.TS

PGS.TS


10

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Lê Quang Sơn

Huỳnh Thị Thu Hằng

GS.TS

TS


11

THỰC TẾ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Lê Quang Sơn

Huỳnh Thị Thu Hằng

PGS.TS

TS


12

KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC

Đặng Quốc Bảo

Lê Thế Giới

PGS.TS PGS.TS


13

MARKETING TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Lê Thế Giới

Phạm Quang Sáng

PGS.TS

TS


14

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VỀ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Phạm Quang Sáng

Huỳnh Thị Thu Hằng

Vũ Đình Chuẩn

TS

TS

TS


15

QUẢN LÝ VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG

Huỳnh Thị Thu Hằng

Trần Văn Hiếu

Trương Thị Diễm

TS

TS

TS


16

TRẮC NGHIỆM VÀ ĐO LƯỢNG CƠ BẢN TRONG GIÁO DỤC

Lâm Quang Thiệp

Nguyễn Đức Chính

Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

GS. TS GS.TSKH

PGS.TS


17

NHỮNG CƠ SỞ TÂM LÝ-GIÁO DỤC HỌC

CỦA ĐÀO TẠO SAU PHỔ THÔNG

Lê Quang Sơn

PGS. TS


18

XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC

Đậu Thị Hòa

PGS. TS


19

QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC GIÁO DỤC DÂN SỐ,

MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Nguyễn Tấn Lê

PGS. TS


20

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Vũ Trọng Rỹ

Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

PGS.TS

PGS.TS


Đ

:

ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CAO HỌC
QUẢN LÝ GIÁO DỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH

QUẢN LÝ GIÁO DỤC

MÃ SỐ: 60.14.05

ĐÀ NẴNG – 2009

(Biên soạn lần thứ ba – có sửa chữa, bổ sung)


PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo những nhà khoa học, cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức phục vụ sự nghiệp giáo dục của đất nước, có đủ năng lực chuyên môn ở trình độ thạc sĩ để nghiên cứu khoa học, giảng dạy chuyên ngành quản lý giáo dục và làm tốt công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Người tốt nghiệp thạc sĩ quản lý giáo dục có thể đảm nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu viên chính, giảng viên chính cũng như các nhiệm vụ khác trong hoạt động giáo dục, hay tiếp tục học tập ở cấp học cao hơn.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Người có bằng Cử nhân quản lý giáo dục.

Phạm vi đào tạo cũng được mở rộng đối với các kỹ sư hoặc cử nhân thuộc các chuyên ngành khác đang làm công tác quản lý giáo dục sau khi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện chuyển đổi.

III. TUYỂN SINH

Tuyển sinh theo kế hoạch và chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT.

Các môn thi tuyển:

· Môn cơ bản: Logic học

· Môn cơ sở: Giáo dục học

· Môn ngoại ngữ: theo yêu cầu chung của Bộ GD&ĐT

IV. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Hoàn thành các môn học thuộc chương trình đào tạo với điểm môn học từ 5 điểm trở lên; bảo vệ thành công Luận văn tốt nghiệp.

Tải toàn văn đề án