TRANG THÔNG BÁO

CÁC VĂN BẢN ĐÀO TẠO CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
VÀ CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
DiscussionStarted byRepliesLast post
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ... Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 28 Oct 2011, 02:52 AM
QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG SỐ 06/2008/QĐ-BGD&ĐT Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Sun, 17 Apr 2011, 08:58 PM
QUY CHẾ HỌC SINH SINH VIÊN SỐ 42/2007/QĐ-BGD&ĐT Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Sun, 17 Apr 2011, 08:17 PM
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH SINH VIÊN SỐ 60/2007/QĐ-BGD&ĐT Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Sun, 17 Apr 2011, 07:58 PM
QUY CHẾ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ SỐ 43/2007/QĐ-BGD&ĐT Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Sun, 17 Apr 2011, 07:30 PM