Thông báo chuyển đến giảng viên và học viên cao học ngành Quản lý giáo dục

DiscussionStarted byRepliesLast post
THÔNG BÁO: về việc tổ chức thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 6 Mar 2013, 04:48 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 17 Oct 2012, 09:16 PM
THÔNG BÁO: VỀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 21 May 2012, 08:53 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THẺ HỌC VIÊN CAO HỌC KẾT HỢP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG THU HỌC PHÍ QUA THẺ Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 21 May 2012, 08:37 PM
THÔNG BÁO VỀ MỨC THU KINH PHÍ BỔ SUNG Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 21 May 2012, 08:28 PM
THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN ĐÀO TẠO CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 20,21,22 Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 21 May 2012, 08:14 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 CỦA KHÓA 23 Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 16 Feb 2012, 01:53 AM
Quy định về việc chuẩn bị cho bảo vệ luận văn thạc sĩ Picture of Văn  phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 14 Apr 2011, 01:33 AM
Thông báo về việc nộp bài giảng, giáo trình Picture of Khoa Tâm lý Giáo dục Khoa Tâm lý Giáo dục 0 Khoa Tâm lý Giáo dục
Sun, 26 Sep 2010, 09:28 PM
Thông báo vvef việc tổ chức thi học phần các ngành đào tạo cao học Picture of Khoa Tâm lý Giáo dục Khoa Tâm lý Giáo dục 0 Khoa Tâm lý Giáo dục
Sun, 26 Sep 2010, 09:27 PM
Thông báo giò học của các ngành đào tạo cao học Picture of Khoa Tâm lý Giáo dục Khoa Tâm lý Giáo dục 0 Khoa Tâm lý Giáo dục
Sun, 26 Sep 2010, 09:26 PM