Picture of Văn  phòng khoa
Kế hoạch ( Đón tiếp Giáo sư Kenneth J.Herrmann đến làm việc với Khoa Tâm lý - Giáo dục tại Trường ĐHSP
by Văn phòng khoa - Monday, 6 January 2014, 06:57 PM
 
- Thời gian: Từ ngày 6/1/2014 đến ngày 8/1/2014
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
- Thành phần:
* Phía trường: Đại diện BGH, Phòng KH, SĐH&HTQT, Giảng viên vàg sinh viên Khoa Tâm lý - Giáo dục
* Phía khách: - Giáo sư Kenneth J.Herrmann
- Cô Nguyễn Thị Mỹ Hòa
- Giảng viên Christopher Clinton
- 11 sinh viên ngành Công tác xã hội
- Chương trình:
+ 6/1/2014: 14h, Tiếp đoàn GS. Ken đến gặp gỡ và giao lưu với Sinh viên Khoa TL - GD. Địa điểm: Phòng Hội thảo nhà A. Phụ trách: Khoa TL - GD và P. HC
- TH
+ 7/1/2014: 14h, Tiếp đoàn GS. Ken đến gặp gỡ và giao đổi với Giảng viên Khoa TL - GD. Địa điểm: Phòng Họp A5. Phụ trách: Khoa TL - GD và P. HC
- TH
+ 8/1/2014: 13h:30, Đón GS. Ken. Tại: 38 Văn Cao.
14h: Tiếp đoàn GS. Ken đến gặp gỡ và giao đổi với BCN Khoa TL - GD bàn về cam kết MOU trước đây. Địa điểm: Phòng khách Quốc tế A5. Phụ trách: P. HC - TH, BGH, P. KH, Khoa TL - GD.
Yêu cầu Giảng viên và Sinh viên Khoa TL - GD thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.
VP Khoa