Picture of Văn  phòng khoa
LỄ ĐÓN SINH VIÊN MỚI VÀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2013
by Văn phòng khoa - Wednesday, 30 October 2013, 06:15 PM
 
THÔNG BÁO

LỄ ĐÓN SINH VIÊN MỚI VÀ KỶ NIỆM NGÀY
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2013

Thời gian: 18h00 ngày 12/11/2013
Địa điểm: Hội trường A5, Trường Đại học Sư phạm
Thành phần: Tất cả cán bộ viên chức, sinh viên của Khoa và khách mời
Trang phục: Lễ phục
Trân trọng mời các cán bộ viên chức và sinh viên của Khoa đến đúng giờ.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA