Picture of Văn  phòng khoa
THÔNG BÁO HỌP KHOA
by Văn phòng khoa - Wednesday, 30 October 2013, 06:08 PM
 
THÔNG BÁO HỌP KHOA

Kính mời cán bộ viên chức của Khoa Tâm lý - Giáo dục họp Khoa

Thời gian: 8h30 ngày 04/11/2013
Địa điểm: VP khoa
Nội dung: họp triển khai công tác tháng 11
Trân trọng kính mời các đ/c đến họp đầy đủ và đúng giờ!
Văn phòng khoa.