Giáo dục trẻ em 2
(GDH tre2)

Mô tả vắn tắt nội dung:Học phần này trình bày một cách có hệ thống các tri thức về tổ chức các hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ mầm non. Như các hoạt động giao tiếp, hoạt động với đồ vật, hoạt động vui chơi, hoạt động học tập, hoạt động lao động, hoạt động lễ hội, hoạt động tham quan, đi dạo và các hoạt động chuẩn bị cho trẻ vào trường mầm non.