THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC ĐỘI TNTP VÀ NHI ĐỒNG HỒ CHÍ MINH

  • Trang bị kiến thức và kỹ năng giúp Sinh viên có thể thiết kế và tổ chức các hoạt động Đội.

  • Mục tiêu: Hình thành kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh cho sinh viên ngành Âm nhạc. Cụ thể là các kỹ năng: Nghi thức Đội, Múa hát tập thể thiếu nhi, Trò chơi thiếu nhi, Trại thiếu nhi...giúp sinh viên có thể tổ chức tốt các hoạt động giáo dục của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.