Nền văn hoá phương Đông chứa đựng những thành phần quan trọng mà nền văn hoá Tây Phương còn thiếu. Đúng là vì có sự tồn tại của người khác, mới có thể nhìn rõ được diện mạo của mình, mới có thể biết được mình là ai. Nếu không nhìn thấy nền văn hoá của khu vực khác, có lẽ sẽ khiến mình sa vàonhững cảnh ngộ nguy hiểm. Từ xưa tới nay ba nước Trung, Nhật, Hàn vì những nguyên nhân đia lý, lịch sử đã hình thành giá trị quan gắn bó hoà nhập lẫn nhau những vẫn giữ được bản sắc riêng độc đáo với nhau. Người phương Đông trên bước ngoặt lịch sử của thế kỷ 21, không những cần phải có sự tìm hiểu tương đối nhiều đối với người Trung Quốc, người Hàn Quốc, người Nhật Bản có đặc điểm cá tính về văn hoá và giá trị của nhau, cũng có những ý nghĩa đăc biệt quan trọng.
Last modified: Sunday, 27 November 2011, 04:04 AM