Phân tích chương trình Vật lý phổ thông
(Ptctvlpt)

Học phân bao gồm:

- Nghiên cứu chương trình vật lý phổ thông là một phần quan trọng trong giảng dạy vật lý nhằm nắm vững cấu trúc, chương trình nội dung kiến thức và cách thể hiện kiến thức được trình bày trong sách giáo khoa vật lý phổ thông.

- Học phần này gồm hai phân môn là phân tích chương trình vật lý phổ thông và bài tập vật lý phổ thông. Khi phân tích nội dung từng đề tài cụ thể, để giúp sinh viên nắm chắc sâu kiến thức vật lý ta thường kết hợp việc luyện giải các bài tập vật lý sau từng đề tài.