Vật lý đại cương 2 - GV Nguyễn Quý Tuấn
(VLDC2_NQT)

Khóa học này giảng dạy các kiến thức Vật lý đại cương 2 cho các sinh viên không chuyên Vật lý.