Cơ học lượng tử 1
(Chlt1)


Học phần Cơ học lượng tử 1 trình bày lý thuyết hiện đại về hệ vi hạt, hoặc các quá trình diễn ra trong khoảng cách nhỏ cỡ hạt nhân nguyên tử. Trong phần đầu đã chỉ ra rằng, khái niệmcơ bản của cơ học cổ điển là quỹ đạo của vật, phải được thay bằng xác suất tìm thấy vật tại những điểm khác nhau trong không gian, mà khái niệm này lại được xây dựng thông qua khái niệm hàm sóng hay hàm trạng thái. Tiếp theo, trình bày các nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử đó là nguyên lý chồng chất trạng thái, nguyên lý bất định, nguyên lý bổ sung. Từ đó chỉ ra rằng, hàm sóng (hay hàm trạng thái) tạo thành một không gian Hilbert, sự biến đổi của các hàm sóng, tương ứng với sự chuyển động hay biến đổi của hệ vi hạt, được diễn tả thông qua phương trình Schrodinger, các biến đổi động học như toạ độ, xung lượng, năng lượng... là các toán tử tác động trong không gian các hàm trạng thái.