Tin học ứng dụng trong Vật lý 2
(Thudvl2)

Học phần Tin học ứng dụng trong vật lý 2 trình bày các khái niêm cơ bản về lập trình máy tính bằng ngôn ngữ MATLAB. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể tự lập trình để giải các bài toán phức tạp và mô phỏng các hiện tượng Vật lý.

Để học tốt học phần này, sinh viên không những phải nắm vững các kiến thức Vật lý mà còn phải có những kiến thức Toán học cơ bản trong các lĩnh vực như giải tích, đại số và đại số tuyến tính, lượng giác.v.v.

Môn học đòi hỏi sinh viên có khả năng hiệu chỉnhthuật giải, chương trình đã đề xuất, khả năng phân tích, giải thích và đánh giá kết quả tính toán thu được bằng các chương trình tự lập.