Kiểm tra đánh giá trong giáo dục
(KTDGGD)

 This course allows guest users to enter

Nội dung chương trình:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH TRONG DẠY HỌC
CHƯƠNG 2 : CÁC CHỨC NĂNG HỖ TRỢ CỦA MÁY TÍNH
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ THIẾT KẾ PHẦN MỀM DẠY HỌC
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG 5: SỬ DỤNG INTERNET VÀ WEBSITE TRONG DẠY HỌC

This course allows guest users to enter