Điện và từ học
(D&T)

- Trình bày về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi, dòng điện trong các môi trường, từ và cảm ứng điện từ và các lí thuyết cơ bản về các hiện tượng đó.

- Vận dụng lí thuyết để giải thích một số hiện tượng điện, và giải được các bài tập có liên quan.