Nhiệt động học và Vật lý phân tử
(Ndh&Vlpt)

Học phần gồm 3 nội dung chủ yếu: Vật lí phân tử, nhiệt học, và nhiệt động lực học. Bao gồm 10 chương nhằm giúp sinh viên nắm bắt kỹ các kiến thức về:

+ Công, nhiệt, năng lượng, nội năng và các quá trình biến đổi của khí lý tưởng.

+ Ba nguyên lý cơ bản của nhiệt động học, nguyên lý tăng Entropi

+ Các chu trình của động cơ nhiệt, máy lạnh.

+ Thuyết động học phân tử, các hiện tượng truyền: nội ma sát, dẫn nhiệt, khuếch tán...

+ Cấu trúc và đặc tính của chất lỏng, chất rắn, chất khí... và sự chuyển pha của vật chất.

+ Chương 6: Sinh viên được giới thiệu về phương pháp hàm nhiệt động để nghiên cứu hệ nhiệt động.