Vật lý nguyên tử hạt nhân
(Vlnthn)

 This course requires an enrolment key

 Học phần Vật lý nguyên tử và hạt nhân nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về nguyên tử và hạt nhân nguyên tử: Cấu trúc nguyên tử và hạt nhân theo lí thuyết lượng tử, các hiện tượng và định luật về phóng xạ và phản ứng hạt nhân, các ứng dụng trong đời sống, kỹ thuật (sử dụng đồng vị phóng xạ, hiệu ứng Mossbauer, năng lượng hạt nhân..)

This course requires an enrolment key