Cơ học
(Cohoc)

Nội dung của môn Cơ học:

-Trình bày về đối t­ượng, ph­ương pháp của vật lí học, các đơn vị và thứ nguyên của các đại l­ượng vật lí. 

- Các vấn đề của cơ học: động học và động lực học chất điểm, cơ hệ và các định luật bảo toàn, chuyển động và các hệ quy chiếu, cơ học chất l­ưu và thuyết tư­ơng đối.

- Áp dụng các vấn đề lí thuyết trên cho các hiện t­ượng, bài tập vật lí cụ thể.