Chuyên mục này gồm các câu đố về Vật lý, khá lý thú và hấp dẫn.

  • Phần này có các câu trắc nghiệm lý thú về vật lý.
  • Các câu hỏi về các hiện tượng Vật lý.
  • Đây là một số bài giảng semina do các giảng viên trẻ khoa Vật lý thực hiện và một số bài được sưu tầm từ một số nguồn khác. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho những ai yêu thích Vật lý!