Giảng dạy các kiến thức chuyên sâu về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

 • Mục này bao gồm các chuyên đề tự chọn của các lớp
 • Nội dung chương trình:
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH TRONG DẠY HỌC
  CHƯƠNG 2 : CÁC CHỨC NĂNG HỖ TRỢ CỦA MÁY TÍNH
  CHƯƠNG 3: CƠ SỞ THIẾT KẾ PHẦN MỀM DẠY HỌC
  CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
  CHƯƠNG 5: SỬ DỤNG INTERNET VÀ WEBSITE TRONG DẠY HỌC
 • Học phân bao gồm:

  - Nghiên cứu chương trình vật lý phổ thông là một phần quan trọng trong giảng dạy vật lý nhằm nắm vững cấu trúc, chương trình nội dung kiến thức và cách thể hiện kiến thức được trình bày trong sách giáo khoa vật lý phổ thông.

  - Học phần này gồm hai phân môn là phân tích chương trình vật lý phổ thông và bài tập vật lý phổ thông. Khi phân tích nội dung từng đề tài cụ thể, để giúp sinh viên nắm chắc sâu kiến thức vật lý ta thường kết hợp việc luyện giải các bài tập vật lý sau từng đề tài.


 • Môn học Phương pháp - Công nghệ dạy họclà môn học "xương sống" mang tính dẫn đường, cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học trước khi người học tiếp cận với những vấn đề đặc thù của PPDH bộ môn cụ thể, được thiết kế gồm 2 nội dung lớn (có thể tiếp tục phát triển thành 2 Module độc lập): các vấn đề về phương pháp dạy họccông nghệ dạy học.