Bộ môn Vật lý đại cương chịu trách nhiệm giảng dạy Kiến thức Vật lý đại cương cho sinh viên Sư phạm không chuyên lý, cho sinh viên các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng: ĐH Bách khoa, CĐ Công nghệ, CĐ Công nghệ thông tin, Khoa Y dược, v.v.

Sub-categories
KHỐI CHUYÊN LÝ
KHỐI KHÔNG CHUYÊN LÝ