Giảng dạy các môn chuyên ngành, chuyên đề cho các lớp Sư phạm và Cử nhân của Khoa Vật lý.

Courses 
Cơ Lý Thuyết
Vật Lý Linh Kiện Bán Dẫn Và Sensor
Phương pháp tính
Toán lý
Vật lý bán dẫn
Thiên văn vật lý
Vật lý Nano
Thiết bị và phương pháp phân tích quang phổ
Dao động và sóng
Kỹ thuật điện
Điện động lực
Vật lý Laser
Cấu trúc phổ nguyên tử
Tin học ứng dụng trong Vật lý 2Information
Thông tin cáp quangThis course allows guest users to enter
Cơ học lượng tử 1Information
Cơ học lượng tử 2Information
Vật lý chất rắn 1Information
Vật lý chất rắn 2Information
Vật lý nguyên tử hạt nhânThis course requires an enrolment keyInformation
Vật lý thống kêInformation