Các môn học Vật lý đại cương cho khối chuyên ngành Vật lý.

 • - Trình bày về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi, dòng điện trong các môi trường, từ và cảm ứng điện từ và các lí thuyết cơ bản về các hiện tượng đó.

  - Vận dụng lí thuyết để giải thích một số hiện tượng điện, và giải được các bài tập có liên quan.

 • Học phần gồm 3 nội dung chủ yếu: Vật lí phân tử, nhiệt học, và nhiệt động lực học. Bao gồm 10 chương nhằm giúp sinh viên nắm bắt kỹ các kiến thức về:

  + Công, nhiệt, năng lượng, nội năng và các quá trình biến đổi của khí lý tưởng.

  + Ba nguyên lý cơ bản của nhiệt động học, nguyên lý tăng Entropi

  + Các chu trình của động cơ nhiệt, máy lạnh.

  + Thuyết động học phân tử, các hiện tượng truyền: nội ma sát, dẫn nhiệt, khuếch tán...

  + Cấu trúc và đặc tính của chất lỏng, chất rắn, chất khí... và sự chuyển pha của vật chất.

  + Chương 6: Sinh viên được giới thiệu về phương pháp hàm nhiệt động để nghiên cứu hệ nhiệt động.

 • - Trình bày những kiến thức về tính chất sóng và tính chất hạt của ánh sáng, tìm hiểu và giải thích một số tính chất của ánh sáng truyền trong các môi trường vạt chất.

  - Trình bày các kiến thức cập nhật về quang học như Halogrephy, sợi quang, cáp quang, quang học phi tuyến.

 • Nội dung của môn Cơ học:

  -Trình bày về đối t­ượng, ph­ương pháp của vật lí học, các đơn vị và thứ nguyên của các đại l­ượng vật lí. 

  - Các vấn đề của cơ học: động học và động lực học chất điểm, cơ hệ và các định luật bảo toàn, chuyển động và các hệ quy chiếu, cơ học chất l­ưu và thuyết tư­ơng đối.

  - Áp dụng các vấn đề lí thuyết trên cho các hiện t­ượng, bài tập vật lí cụ thể.