Bí thư chi bộ: Phạm Thị Hà
Phó bí thư: Ngô Thị Mỹ Bình
Chi ủy viên: Đỗ Thúy Vân
Các đảng viên: Đào Hùng Cường; Trần Thị Ngọc Bích; Trần Mạnh Lục; Phan Văn Bốn; Nguyễn Thị Hường; Võ Thị Kiều Oanh; Đặng Thị Minh; Đào Văn Dũng; Nguyễn Đình Chương; Nguyễn Minh Hiền; Trần Đức Mạnh; Trần Thị My, Nguyễn Thị Hồng.
Last modified: Sunday, 14 April 2013, 08:28 AM