Printer-friendly version

TTHọ tên CBVC Chức vụ ĐTCQĐTdi động
1PGS.TS Lê Tự HảiChủ nhiệm Khoa0511.37333270914048572
2ThS Phạm Thị HàBí thư chi bộ, P. Chủ nhiệm Khoa0511.37333270914273329
3TS Bùi Xuân VữngP. Chủ nhiệm Khoa, Tổ trưởng bộ môn Hóa phân tích0511.373332701228520450
4PGS.TS Đào Hùng Cường Tổ trưởng bộ môn Hóa hữu cơ0511.37333270905820390
5TS Trần Mạnh LụcTổ trưởng bộ môn Hóa lý0511.37333270903575456
6ThS Phan Văn An Tổ trưởng bộ môn Hóa vô cơ - Phương pháp0511.37333270905204166
7CN Đặng Thị MinhVăn thư, giáo vụ Khoa0511.37333270982466932
8ThS Lê Thị MùiGVC0511.37333270982842982
9ThS Tán ĐứcGVC0511.37333270905100884
10ThS Phạm Hữu HùngGVC0511.373332701685953796
11Phạm Đức TiếnGVC0511.37333270914035899
12
ThS Mai Văn Bảy
Trợ lý Khoa học Khoa

0935757371
13
Lưu Thị Châu
Chủ tịch công đoàn Khoa

0983337349
14
Lê Thị Như Quỳnh
GVC

0905848111
15
Nguyễn Văn Đáng
GV

0914084685
16
Nguyễn Bá Trung
GV


0905188257
17Phạm Văn Tuấn
GV

0914302407
18Ngô Thị Mỹ Bình
GV

0984556938
19
Trần Thị Ngọc Bích
GV

0905266191
20
Nguyễn Thị Hường

GV

0905888716
21
Nguyễn Thị Lan Anh

GV

0986780786
22
Nguyễn Bốn
KS

0905654097
23
Nguyễn Phú Nghĩ
KS

0905224243
24
Trần Thị LýKS
3841735

25
Võ Thị Kiều Oanh
KS

0905095036
26
Lê Thị Tuyết Anh
KS

01664194381
27
Nguyễn Minh Hiền
GV

0904906034
28Nguyễn Đình ChươngGV

01668410057
29Ngô Minh Đức
GV

0988184579
30
Đào Văn Dũng
GV

0985268988
31
Võ Thắng Nguyên
GV


32
Nguyễn Trần Nguyên

GV


33
Trần Đức Mạnh
GV

0976910532
34
Đỗ Thị Thuý Vân
GV

0983499323
35
Nguyễn Thị Thu Phương

GV

0987331312
36
Nguyễn Đoàn Châu Yên
GV

0989617007
37
Nguyễn Trường Tiên
GV
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

: