Printer-friendly version

  • Phần này chỉ tra cứu theo bảng điểm khi các bạn thi học kỳ, không tra theo tên sinh viên.
  • Để tra cứu theo lớp, các bạn vào tab Duyệt theo DANH MỤC, tại menu xổ xuống " Tất cả các loại"chọn lớp cần tra, ví dụ 07SGD, 09SGD...
  • Hoặc các bạn có thể tra theo tên học phần, tra theo tên giảng viên, tra theo tên lớp, tra theo học kỳ...
Bạn nhập từ cần tra tại ô Search và click Search để tìm kiếm.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL

0

:

a

b

Keyword(s):
:
a
b
Keyword(s):
:
a
b
Keyword(s):
:
1
2
Keyword(s):
:

a

b

Keyword(s):
:

a

b

Keyword(s):
:

a

b

Keyword(s):
:
1
2
Keyword(s):
:
a
b
c
Keyword(s):
:

a

b

Keyword(s):

Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL