Course categories

1. TRIẾT HỌC 
 1. Triết học Mác - Lênin
 2. Lich su phep bien chung & PBCDV
 3. LSTH trước Mác & LSTH Mác - Lênin
 4. Các trào lưu TH hiện đại
 5. Tất yếu và tự doSummary
 6. Giới thiệu tác phẩm TH Mác, Ăngghen & Lênin
 7. Triết học cổ điển Đức
 8. Triết học trong các KH tự nhiên, KHXHNV
 9. Logic học hình thứcSummary
 10. Logic bien chung
 11. Chuyên đề triết học
 12. Triết học Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại
 13. Triết học Hy Lạp, Tây Âu cổ - trung - cận đại
 14. Lịch sử tư tưởng Việt Nam
 15. Đạo đức học
2. KINH TẾ CHÍNH TRỊ 
 1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
 2.Lịch sử các học thuyết kinh tếThis course requires an enrolment key
 3. Chuyên đề Kinh tế chính trịThis course requires an enrolment keySummary
 4. Chuyên đề lý luận và thực tiễn TKQĐ lên CNXH ở VN
 5. Con đường CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Việt NamSummary
 6. Chuyên đề lý luận giá trị lao động và giá trị thặng dư của MácThis course requires an enrolment key
 7. Chuyên đề kinh tế tri thức
 8. Chủ nghĩa Tư bản hiện đại
 9. Kinh tế học đại cươngThis course requires an enrolment keySummary
3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 
 1. Lịch sử phong trào cộng sản & công nhân quốc tế
 2. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
 3. Chủ nghĩa XHKH
 4. Những vấn đề của thời đại ngày nay
 5. Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học
4. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 1. Công tác tư tưởng & công tác thanh vận của Đảng
 2. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
 3. Lịch sử Đảng CSVN
 4. Xây dựng Đảng
 5. chuyên đề lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. Một số chuyên đề học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM
 3. Vấn đề lý luận & thực tiễn trong công tác đưa TTHCM vào cuộc sống
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
 1. Lý luận dạy học Giáo dục Công dânSummary
 2. Phương pháp dạy học GDCD ở THPTSummary
 3. Tổ chức hoạt động phòng chống AIDS, ma túy và tệ nạn xã hội
 4. Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản
 5. Giáo dục gia đinhThis course requires an enrolment keySummary
 6. Phương pháp giảng dạy Triết học
7. PHÁP LUẬT 
 1. Pháp luật họcThis course requires an enrolment keySummary
 2. Pháp luật đại cươngThis course requires an enrolment keySummary
 3. Hiến pháp & định chế chính trị
8. ÂM NHẠC 
 1. Hòa Âm Summary
 2. Tin học âm nhạc
 3. Đệm đàn
 4. Chỉ huy & dàn dựng tập thể
 5. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam
 6. Múa
 7. Đọc ghi nhạc 1,2,3
 8 Hát 1, 2
 9. Nhạc cụ 1&2 (đàn phím điện tử)
 10. Phương pháp dạy học âm nhạc 1 &2
 11. Phương pháp dàn dựng chương trình tổng hợp
 12. Âm nhạc 1&2
 13. Lịch sử âm nhạc thế giới & Việt Nam 1 &2
 14. Hình thức & thể loại âm nhạc 1 & 2
 15. Đọc và ghi nhạc 5 Summary
 16. Âm nhạc cơ bản
9. QUỐC PHÒNG - AN NINH 
 1. Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh
10. CHÍNH TRỊ & TÔN GIÁO 
 2. Tôn giáo học
 1. Chính trị học
11.TIN TỨC 
 Thông tin đào tạoThis course allows guest users to enter