Courses 
1. Hòa Âm Information
2. Tin học âm nhạc
3. Đệm đàn
4. Chỉ huy & dàn dựng tập thể
5. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam
6. Múa
7. Đọc ghi nhạc 1,2,3
8 Hát 1, 2
9. Nhạc cụ 1&2 (đàn phím điện tử)
10. Phương pháp dạy học âm nhạc 1 &2
11. Phương pháp dàn dựng chương trình tổng hợp
12. Âm nhạc 1&2
13. Lịch sử âm nhạc thế giới & Việt Nam 1 &2
14. Hình thức & thể loại âm nhạc 1 & 2
15. Đọc và ghi nhạc 5 Information
16. Âm nhạc cơ bản