Website của Khoa Địa lý đang được làm mới, các thầy cô và và sinh viên có thể truy cập bảng thử nghiệm tại địa chỉ http://geo.ued.udn.vn/ Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ ThS. Lê Ngọc Hành Cellphone: 01686294429 Email: hanhlespdn@gmail.com Cảm ơn.
Last modified: Wednesday, 29 April 2015, 08:05 PM