Printer-friendly version
Khoa Địa lý gồm 14 thành viên


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

D

:
DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA ĐỊA LÝ

H

:
Phong

Họ và tên; Hồ Phong

Sinh ngày: 02-03-1959.

Học vi:

Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên.

Ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh.

Địa chỉ lien lạc:

+ Cơ quan: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

+ Nhà riêng: 132 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Quá trình đào tạo:

- Đại học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Năm tốt nghiệp: 1981

- Thạc sĩ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Năm tốt nghiệp: 1987

Kinh nghiệm công tác:

- 1981 đến nay: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Ngoại ngữ:

- Nga: Trình độ C.

- Anh: Trình độ C

Công trình khoa học:

Báo cáo khoa học: Cần chú trọng hơn nữa việc hình thành biểu tượng Địa lí trong giảng dạy và học tập ở trường đại học. ( Hội thảo tập huấn triển khai chương trình giáo trình CĐSP. Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Địa lí. Huế, tháng 12/ 2005)

Đêt tài nghiên cứu cấp Trường:

Đặc điểm và phân bố các loài thú hoang chính trên thế giới. (Đà Nẵng, 2006).Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL